All posts in Informații

Anexa 5 Persoane juridice Declaratie privind conflictul de interese

Categories: Informații
Comentariile sunt închise pentru Anexa 5 Persoane juridice Declaratie privind conflictul de interese

Anexa 5 Persoane juridice

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul(a) _________________________________reprezentant împuternicit al (denumirea, numele operatorului economic)___________________________________, cu sediul social în______________________________________, înregistrat în Registrul Comerţului__________________________ , cod unic de înregistrare _________________________ cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu ma gasesc intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese in cazul in care voi fi selectat ca si membru fondator al structurii economiei sociale pentru care am candidat .

Nume/ prenume:________________
Semnatura: ___________________

Anexa 5 Persoane fizice. Declaraţie privind conflictul de interese

Categories: Informații
Comentariile sunt închise pentru Anexa 5 Persoane fizice. Declaraţie privind conflictul de interese

Anexa 5 Persoane fizice

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul ______________________ (nume / prenume), domiciliat in localitatea _________________________, str. ______________________, nr _____, ap. _______, posesor al CI seria ____ nr. __________, eliberat de ____________, la data de ____________ avand CNP – ul ____________________________,cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu ma gasesc intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese in cazul in care voi fi selectat ca si membru fondator al structurii economiei sociale pentru care am candidat .

Nume/ prenume:________________
Semnatura: ___________________

Declaraţie privind cazierul fiscal

Categories: Informații
Comentariile sunt închise pentru Declaraţie privind cazierul fiscal

Anexa 4. Persoane juridice

Declaratie privind cazierul fiscal

Subsemnatul(a) _________________________________reprezentant împuternicit al (denumirea, numele operatorului economic)___________________________________, cu sediul social în______________________________________, înregistrat în Registrul Comerţului__________________________ , cod unic de înregistrare _________________________
cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal si de asemenea ca nu am savarsit fapte de natura a fi inscrise in cazierul fiscal .
Totodata , imi asum intreaga responsabilitate in cazul in care eventualele fapte inscrise in cazierul meu fiscal vor constitui un impediment in selectia mea ca si membru fondator al structurii de economie sociala pentru care am candidat .

Nume/ prenume
Semnatura

Anexa 4. Persoane fizice. Declaratie privind cazierul fiscal

Categories: Informații
Comentariile sunt închise pentru Anexa 4. Persoane fizice. Declaratie privind cazierul fiscal

Anexa 4. Persoane fizice

Declaratie privind cazierul fiscal

Subsemnatul ______________________ (nume / prenume), domiciliat in localitatea _________________________, str. ______________________, nr _____, ap. _______, posesor al CI seria ____ nr. __________, eliberat de ____________, la data de ____________ avand CNP – ul ____________________________,cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la declaratiile nesincere , prin prezenta declar pe proprie raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal si de asemenea ca nu am savarsit fapte de natura a fi inscrise in cazierul fiscal .
Totodata , imi asum intreaga responsabilitate in cazul in care eventualele fapte inscrise in cazierul meu fiscal vor constitui un impediment in selectia mea ca si membru fondator al structurii de economie sociala pentru care am candidat .

Nume/ prenume
Semnatura