All posts in Anunțuri

Anunţ – Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de inspector clasa I, grad profesional asistent

Categories: Anunțuri
Comentariile sunt închise pentru Anunţ – Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de inspector clasa I, grad profesional asistent

Primaria Oarta de Jos , judetul Maramures Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oarta de Jos, judeţul Maramureş.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oarta de Jos, Judetul Maramureş, în data de 25 septembrie 2017, ora 10, 00- proba scrisa si 27 septembrie 2017, ora10,00- interviul .
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Oarta de Jos, judeţul Maramureş.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49 din HG. nr.611/2008, modificată si completată de HG. 1173/2008.
Condiţii de participare:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare;
-studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în specialitatea asistenţă socială ;
– vechime în specialitatea asistenţă socială : minim 1 an

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Oarta de Jos si la nr. de telefon:0262/269199 sau 0741096681.

Anexa 3 Plan de sustenabilitate al Structurii Economiei Sociale

Categories: Anunțuri
Comentariile sunt închise pentru Anexa 3 Plan de sustenabilitate al Structurii Economiei Sociale

Anexa 3
Plan de sustenabilitate al Structurii Economiei Sociale
Nume/ prenume aplicant:___________________________
SES: ___________________________________________
1. Obiective: (Obiectivele fundamentale desemneaza acele obiective ce au in vedere orizonturi indelungate, de regula 3-5 ani si care se refera la ansamblul activitatilor organizatiei sau la componente majore ale acesteia. Din punct de vedere al continutului, obiectivele fundamentale se divizeaza in trei mari categorii: orgnizationale, economice si sociale. Obiectivele organizationale reprezinta viziunea asupra dezvoltarii organizatiei Obiectivele sociale sunt mai putin frecvente in strategiile firmelor, dar cu tendinta de crestere rapida in ultimul deceniu si relevante pentru structurile economiei socialei. Obiectivele economice sintetizeaza si cuantifica scopurile avute in vedere pe termen lung, de prorpietar, managementul superior si alte categorii de stakeholderi majori )

Obiective Termen scurt ( 1 an ) Termen mediu ( 2 – 3 ani) Termen lung ( 4- 5 ani)
Organizationale

Sociale

Economice

1. Strategia utilizata in sustenabilitatea afacerii

2. Managementul relatiei cu clientii

3. Marketingul SES

4. Descrieti va rugam indicatorii de securizare conform :
Nr crt Indicatori Descrieti modalitate de raportare la Indicatori
1 Relevanta domeniului de activitate al SES cu trebuinţele şi nevoile grupurilor tintă
2 Furnizarea serviciilor / produselor cu un impact social sporit
3 Evoluţia mediului extern (finanţatori, aşteptările clientilor, concurenţa, etc)
4 Folosirea resurselor de care dispune SES in mod efficient
5 Managementul financiar al SES
6 Vizibilitatea, prestigiul şi recunoasterea socială
7 Cresterea gradului de ataşament şi dedicaţie din partea celor ce lucrează în cadrul organizaţiei
8 Dezvoltarea unui mediu organizaţional intern si extern favorabil

Măsuri de sustenabilitate a afacerii

 Contului de profit şi pierdere

Denumirea indicatorului Anul 1 Anul 2
1. Cifra de afaceri neta
– alte venituri din exploatare
2. Venituri – total
3. Cheltuieli – total
4. Profitul sau pierdere bruta
– profit
– pierdere
5. Impoziti pe profit
6. Profitul sau pierderea neta
– profit
– pierdere

 Flux de numerar
An I An II
Nr. crt Proiectia fluxului de numerar in lei Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV
1 Stoc initial
2 Intrari
3 Iesiri
4 Aport capital propriu
5 Alte susrse de finantare