Componenţa Consiliului Local

Oarta de Jos-CL-Leg 2012-2016
Oarta de Jos-CL-Leg 2016-2020