Anunţ – Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de inspector clasa I, grad profesional asistent

Primaria Oarta de Jos , judetul Maramures Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oarta de Jos, judeţul Maramureş.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oarta de Jos, Judetul Maramureş, în data de 25 septembrie 2017, ora 10, 00- proba scrisa si 27 septembrie 2017, ora10,00- interviul .
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Oarta de Jos, judeţul Maramureş.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49 din HG. nr.611/2008, modificată si completată de HG. 1173/2008.
Condiţii de participare:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare;
-studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în specialitatea asistenţă socială ;
– vechime în specialitatea asistenţă socială : minim 1 an

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Oarta de Jos si la nr. de telefon:0262/269199 sau 0741096681.