ANUNT SELECTIE MEMBRI FONDATORI AI STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ

Nr. ______ din 21.11.2014

ANUNT SELECTIE
MEMBRI FONDATORI AI STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ

Comuna Oarța de Jos, in calitate de Partener 1 in cadrul proiectului “Economia Sociala – O sansa pentru fiecare” contract POSDRU/168/6.1/S/144985, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniu Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, responsabila pentru gestionarea infiintarii a două structuri de economie socială: SES Centru socio-medical Cod CAEN 8690- rural, SES Croitorie COD CAEN 1419 – rural.
Anunta demararea procedurii de selectie a membrilor fondatori ai structurilor economiei sociale ce se vor constitui sub forma juridică: organizatii nonguvernamentale (asociații).
Planul de afaceri si bugetul Structurii Economiei Sociale pentru care va exprimati interesul candidaturii va fi solicitat de catre toti factorii interesati, in scris la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei Oarța de Jos, situat in Oarța de Jos nr. 216, sau pe adresa pe e-mail: primariaoarta@yahoo.com, conform modelului Cererii anexat ( Anexa 1) insotit de o Declaratie de confidentialitate ( Anexa 2).
Graficul activitatii:
Nr crt Perioada Etapa
1 27 noiembrie – 04 decembrie 2014 Solicitarea documentelor suport

2 02 decembrie – 08 decembrie 2014 Depunerea documentatiei

3 08 decembrie 2014 Jurizarea

4 08 decembrie 2014 Comunicarea rezultatelor

5 09 – 11 decembrie 2014 Depunerea contestatiilor

6 11 decembrie 2014 Solutionarea contestatilor

7 11 decembrie 2014 Comunicarea rezultatelor contestatiilor

8 12 decembrie 2014 Elaborarea actelor statutare

9 12 – 18 decembrie 2014 Depunerea documentelel la institutiile abilitate

Candidatul va depune un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:
1. Scrisoare de motivatie
2. Plan de sustenabilitate al afacerii ( conform modelului) – Anexa 3
3. CV Europass 2013.
4. Declaratie pe propria raspundere ca nu a savarsit fapte de natura a fi inscrise in cazierul fiscal.- Anexa 4
5. Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gaseste intr-o situatie generatoare de conflicte de interese . – Anexa 5

Pentru persoanele juridice se va depune un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente.

1. Scrisoare de motivatie
2. Plan de sustenabilitate al afacerii ( conform modelului) – Anexa 3
3. Acte statutare / Raport de activitate/ Bilant contabil aferent anului 2013
4. Declaratie pe propria raspundere ca administratorul / reprezentantul legal nu a savarsit fapte de natura a fi inscrise in cazierul fiscal.- Anexa 4
5. Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gaseste intr-o situatie generatoare de conflicte de interese . – Anexa 5

Manager proiect
Stelian Moldovean

Primar
Pop Bogdan