Anexa 3 Plan de sustenabilitate al Structurii Economiei Sociale

Anexa 3
Plan de sustenabilitate al Structurii Economiei Sociale
Nume/ prenume aplicant:___________________________
SES: ___________________________________________
1. Obiective: (Obiectivele fundamentale desemneaza acele obiective ce au in vedere orizonturi indelungate, de regula 3-5 ani si care se refera la ansamblul activitatilor organizatiei sau la componente majore ale acesteia. Din punct de vedere al continutului, obiectivele fundamentale se divizeaza in trei mari categorii: orgnizationale, economice si sociale. Obiectivele organizationale reprezinta viziunea asupra dezvoltarii organizatiei Obiectivele sociale sunt mai putin frecvente in strategiile firmelor, dar cu tendinta de crestere rapida in ultimul deceniu si relevante pentru structurile economiei socialei. Obiectivele economice sintetizeaza si cuantifica scopurile avute in vedere pe termen lung, de prorpietar, managementul superior si alte categorii de stakeholderi majori )

Obiective Termen scurt ( 1 an ) Termen mediu ( 2 – 3 ani) Termen lung ( 4- 5 ani)
Organizationale

Sociale

Economice

1. Strategia utilizata in sustenabilitatea afacerii

2. Managementul relatiei cu clientii

3. Marketingul SES

4. Descrieti va rugam indicatorii de securizare conform :
Nr crt Indicatori Descrieti modalitate de raportare la Indicatori
1 Relevanta domeniului de activitate al SES cu trebuinţele şi nevoile grupurilor tintă
2 Furnizarea serviciilor / produselor cu un impact social sporit
3 Evoluţia mediului extern (finanţatori, aşteptările clientilor, concurenţa, etc)
4 Folosirea resurselor de care dispune SES in mod efficient
5 Managementul financiar al SES
6 Vizibilitatea, prestigiul şi recunoasterea socială
7 Cresterea gradului de ataşament şi dedicaţie din partea celor ce lucrează în cadrul organizaţiei
8 Dezvoltarea unui mediu organizaţional intern si extern favorabil

Măsuri de sustenabilitate a afacerii

 Contului de profit şi pierdere

Denumirea indicatorului Anul 1 Anul 2
1. Cifra de afaceri neta
– alte venituri din exploatare
2. Venituri – total
3. Cheltuieli – total
4. Profitul sau pierdere bruta
– profit
– pierdere
5. Impoziti pe profit
6. Profitul sau pierderea neta
– profit
– pierdere

 Flux de numerar
An I An II
Nr. crt Proiectia fluxului de numerar in lei Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV
1 Stoc initial
2 Intrari
3 Iesiri
4 Aport capital propriu
5 Alte susrse de finantare