Anexa 1. Cerere pentru obtinerea Planului de afaceri al SES

Anexa 1. Cerere pentru obtinerea Planului de afaceri al SES

Catre,
Comuna Coltau

In atentia: Managerului proiect “Economia sociala – O sansa pentru fiecare”,
ID POSDRU/168/6.1/S/144985

Subsemnatul ______________________ (nume / prenume), domiciliat in localitatea _________________________, str. ______________________, nr _____, ap. _______, posesor al CI seria ____ nr. __________, eliberat de ____________, la dat de ____________ avand CNP – ul ____________________________,
Prin prezenta solicit a-mi pune la dispozitie Planul de afaceri al Structurii Economiei Sociale _____________, deoarece _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Nume / prenume _____________________
Semnatura ___________________