Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor cu destinaţie păşune pentru păşunatul animalelor

27.02.2020 – Anunt licitatie